Clem de Castro

Het bier

Clem de Castro

In de archieven van de abdij is er een spoor van een brouwzuster die op het idee kwam een bitter en floraal bier te brouwen, naar het evenbeeld van de strengheid en het verhevene die in deze gezegende plaats overheersen. Het water van de bron, dat met een constante temperatuur en debiet stroomt, zou zorgen voor de stabiliteit van het brouwsel. Er werd echter niet opgetekend of dit bier ooit echt werd gebrouwen, en het is zeer waarschijnlijk dat de bisschop van Namen de vrouwen zou hebben verboden om een gefermenteerde drank te brouwen die hun het leven aangenamer zou maken.

De naam van deze brouwzuster kon niet worden achterhaald. De Boigneuse, een krachtige bron die ontspringt op het terrein van de abdij, blijft echter de vallei bevoorraden tot aan het kasteel van de prinsen van Arenberg, nu een militair domein.

Dit was alles wat nodig was om een bier te verankeren in de cisterciënzer geschiedenis van Marche-les-Dames. 

CLÉMENCE DE CASTRO, EEN EMBLEMATISCH FIGUUR.

Clémence de Castro, een rebelse en moderne zuster van Spaanse afkomst, bestuurde de abdij van 1602 tot 1635. Ze heeft haar stempel gedrukt op de geschiedenis van de vallei. Het was immers zij die de nieuwe smeedtechnieken en de watermolens introduceerde. Ze bracht welvaart in het dorp, dat haar eer betuigde door de abdij in 1620 een arduinen sierkuip aan te bieden met de inscriptie "Clémence, moeder en vrouwe van dit nobele klooster, schonk nieuw leven aan deze zilveren beek". Het Clem bier bestendigt dit eerbetoon.

CLEM DE CASTRO, ABDIJBIER.

Traditioneel en natuurlijk bier met lokale ingrediënten (Waalse bio gerst en bronwater van de abdij "La Boigneuse"). Het karakter van dit bier komt van de gekozen hopsoorten (bitterheid, koudhoppen). Het bier werd gebrouwen volgens de zuiverste Belgische traditie en volgens een uniek recept dat de specificiteit van de abdijsite weerspiegelt: tegelijk fris, krachtig en vrouwelijk.